הדר מרקוסמנהלת מחוז באר-שבע
    Mike Meyerheim Haifa Director