c.org.

 לאלפי חיילים אין משפחה תומכת ובית חם

התכנית לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין
מסייעת למאות חיילים בודדים ישראלים יוצאי החברה החרדית ונוער ממשפחות בסיכון.
התכנית מסייעת ומלווה אותם במהלך השירות הצבאי וכ-3 שנים לאחר השחרור כדי לסייע
לשילובם בחברה באמצעות פתרונות דיור, תמיכה כלכלית, ייעוץ והכוונה.
אנו מודים לכם על תרומתכם.

לתרומה
פרטי חברהתרומה לכבוד/לזכר מישהו

Please enter your personal message here.


כתובת של הנמען שיקבל את ההודעה שתרומה נעשתה
מעוניין בעזרה במילוי הטופס?

תרומה בצ'ק או העברה בנקאית

סעיף 46

תרומה דרך פייפאל