ציקי אודיועץ בכיר לחיילים בודדים
    Jared White National Advising Director