הנהלת העמותה

[show-team orderby='modified' category='%d7%94%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%94' layout='hover' style='img-square,img-white-border,text-center,3-columns' display='photo,position,freehtml,name,filter' img='300,300']