History of the Lone Soldier Center

"כשאני אשתחרר, אנחנו צריכים להקים ארגון שיעזור לחיילים בודדים כדי שהם לא ירגישו בודדים…" – מייקל לוין ז"ל, 2006

המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין הוקם בשנת 2009 ע"י קבוצה של חיילים בודדים משוחררים אשר היו מודעים ודאגו לצרכים ומאבקים של למעלה מ-5,700 חיילים בודדים אשר משרתים בצה"ל.

המרכז לחיילים בודדים הינו המרכז הראשון והיחיד אשר מטרתו היא לספק סיוע פיזי וחברתי לכל הצרכים של חיילים בודדים.

המרכז לחיילים בודדים מתפקד כיום בכל הארץ ומפעיל מרכזים בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.