Who is a Lone Soldier

חיילים בודדים

"חייל בודד" הוא חייל בצה"ל ללא משפחה ותמיכה בארץ: עולה חדש, מתנדב מחו"ל, יתום, או חייל ממשפחה לא מתפקדת.

מדי יום, עשרות-אלפי חיילים מגנים על מדינת ישראל ואזרחיה. למרבית החיילים יש משפחה ובית חם לחזור אליו בסופי שבוע ובחגים, שבו כל צרכיהם נענים: אוכל, כביסה, וחיבוק אוהב. לעומת זאת, ליותר מ-5,700 חיילים בודדים, אין משפחה קרובה בארץ שתתמוך בהם. למרות שהם התגייסו חדורי מוטיבציה, וגאים לשרת את המדינה, כשהם נמצאים מחוץ לצבא, רבים מהם נאבקים כדי לממש את הצרכים הבסיסיים שלהם.

כמה חיילים בודדים יש?

ישנם יותר מ-5,700 חיילים בודדים משרתים כיום בצה"ל. כ45% הם עולים חדשים שהגיעו לארץ מקהילות יהודיות בכל העולם. 50% נוספים הם ישראלים יתומים או ישראלים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. בנוסף ישנם גם חיילים ישראלים מקהילות חרדיות אשר מנודים מהמשפחה והקהילה שלהם בגלל שהם התגייסו.

מרבית החיילים הבודדים משרתים ביחידות קרביות ומתגייסים עם מוטיבציה רבה לשרת בצה"ל. בכל שעה ושעה ביום, החיילים הללו ערים ופעילים, מאבטחים את גבולות הארץ ביבשה, באוויר ובים.

מה הם צרכיהם של חיילים בודדים?

בעוד כל חייל וחייל הוא סיפור מדהים בפני עצמו, ישנם מספר סוגיות אשר משותפות לכלל החיילים הבודדים.

סוגיות כלכליות

כסף הוא אתגר גדול לחיילים בודדים. חייל בודד מקבל משכורת חודשית בסך 1,000 שקלים לערך (כ250$). משכורת זו בקושי מספיקה לקנות חטיפי אנרגיה למסעות ארוכים ואימונים מפרכים, וקל וחומר איננה מספיקה לשלם חשבונות, לכבס ולקנות אוכל לשבת. שכירות מסובסדת על-ידי הצבא, אך היא בקושי מספיקה ליצור בית בארץ.

על-ידי ארגון ארוחות שבת, עזרה בהובלת ריהוט ויצירת קהילה, המרכז לחיילים בודדים מסייע לחיילים להפחית את הוצאות המחייה שלהם.

היעדר מידע על צה"ל והשירות הצבאי

מידע נכון ומדוייק הוא משמעותי כאשר מתגייסים לצבא. לישראלים ותיקים לומדים על הצבא ע"י הורים, אחים, ומסגרות חינוכיות שונות, אולם לחיילים בודדים אין נגישות למידע הנחוץ להתמודד בדרך הטובה ביותר עם אתגרי השירות הצבאי. לכן, מספק המרכז מידע כגון: אופי היחידות השונות, הזכויות וההטבות המגיעות לחייל בודד, לאיזה גורם לפנות בנוגע לנושאים הנוגעים לכלל החיילים ולנושאים הייחודיים לחייל הבודד.

'המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לווין' מפעיל מערך של מתנדבים המוכשרים לסייע לחייל הבודד לנווט בסבך הבירוקרטיה הצבאית. בנוסף, לפני גיוס לצבא מפעילים המתנדבים סמינרים מיוחדים המספקים מידע חשוב לחייל, כגון איזה ציוד להביא וכיצד להגיע ללשכת הגיוס. המתנדבים הללו ממשיכים לסייע לחיילים בזמן שירותם הצבאי, והופכים להיות "אנציקלופדיה מהלכת" לגבי נהלים צבאיים ומידע רב.

בדידות וגעגועים לבית

בדידות היא בעיה גדולה בקרב החיילים הבודדים. בצבא, החייל הבודד נהנה מאחוות הלוחמים ביחידתו: אולם בשובו הביתה, הוא חוזר לבית ריק, שבו עליו לדאוג לכביסה, אוכל, ניקיון הבית, בישול וחשבונות. חלק מהחיילים ברי המזל חיים קרוב לחבריהם ליחידה, וכך להקל במידה על בדידותם- אחרים, אשר חיים הרחק מחבריהם, יבלו את סוף השבוע לבד.

המרכז לחיילים בודדים מארגן אירועים כגון ערבי סרטים, מפגשים בבארים, ארוחות שבת, ועוד בכדי להפיג את תחושת הבדידות. בנוסף, המרכז מסייע בנושאים יותר "מעשיים" כגון מציאות דירות ושותפים.