shabbat dinner 2

עזרו לנו להגדיל את היצע ארוחות השבת והחג

לעתים קרובות מדי חיילים בודדים נמצאים בגפם בשבתות ובחגים יהודים. בלי מספיק זמן להכין אוכל או למצוא סידור, רבים מהם בסופו של דבר אוכלים לבד בדירתם.

אנא עזרו לנו להרחיב את ארוחות יום שישי בערב שלנו לחיילים בודדים בכל רחבי הארץ כדי לספק גם אוכל חם וקהילת תומכת מחבקת ודואגת לחיילים הבודדים שלנו!

תרמו עכשיו


Need assistance with this form?