bar-and-bat-mitzvah-project

פרויקט בר ובת מצווה –חיילים בודדים

בישראל יש בני נוער קצת יותר בוגרים ממך ​​שבאו מכל רחבי העולם כדי להגן על ישראל והעם היהודי שבני משפחותיהם גרים במרחק אלפי קילומטרים. מי מכין את ארוחת ערב שבת בבית שלך? מי מוודא שיש לך בגדים נקיים? למי אתה פונה לחיבוק כשאתה צריך? המשפחה שלך.

מי דואג לחיילים הבודדים בישראל? אתה יכול.

כמבוגרים יהודים, אתה יכול להיות חלק אחראי של עם ישראל.

עכשיו אתה יכול לעשות את החלק שלך בשמירה על ישראל והעם היהודי – וחיילים בודדים, גיבורי העם היהודי.

כפי שאתה חוגג את הבר המצווה שלך, אתה מוזמן להצטרף למרכז לחיילים בודדים בלהאכיל, לרהט, ולעודד את החיילים הבודדים בישראל.