זכויות עבור חיילים בודדים

חייל בודד
חייל אשר הוריו מתגוררים בחו"ל.

חייל בודד חריג
חייל אשר אין לו קשר עם הוריו,למרות התגוררותם בארץ, או חייל ישראלי אשר הוריו עובדים בחו"ל בחסות הממשלה או הסוכנות היהודית.

חייל בודד נשוי
חייל בודד שמתחתן מאבד את זכויותיו כחייל בודד. יש לדבר עם המש"קית ת"ש.

סיוע כספי

משכורת צבאית
בתוספת משכורת של טוראי

משרד הקליטה
352 ש"ח כל חודש.
יש לחדש מדי שנה, רק עבור עולים חדשים.

משרד הבינוי
402 ש"ח כל חודש.
חל רק משנה לאחר עליה. יש לחדש מדי שנה, רק עבור עולים חדשים.

כסף לסופר
120 ש"ח כל חודש על החוגר לקניות בסופר.
יש לבקש מהמש"קית ת"ש את רשימת החנויות המשתתפות. כסף אשר לא שולם בסוף החודש אבוד.
אסור לקנות עם כסף זה מוצרי אלכוהול וטאבאק.

דיור

דירה בהשכרה
עד 1046 ש"ח כל חודש להשכרת דירה.
חובה להביא טופס שכירות עדכני למש"קית ת"ש.

קיבוץ
בפריסה ארצית, לכל קיבוץ יש את התנאים שלו.
צריך לבקש מהמש"קית ת"ש, הבקשה עלולה להמשך הרבה זמן.

בית חייל
אכסניית לילה לחיילים, בפריסה ארצית.
יש אפשרות ללון שם עד שלשה חודשים לפני גיוס, בהצגת צו גיוס.
עבור רשימה של בתי חייל יש לבקש מהמש"קית ת"ש או מהמרכז לחיילים בודדים.

דירה מאל"ח
דירה מאת האגודה למען החייל.
דירה מרוהטת, בחינם, בפריסה ארצית.
לא ניתן לבחור שותפים.
צריך לבקש מהמש"קית ת"ש, הבקשה עלולה להמשך הרבה זמן.

חופשות

יום סידורים
יום כל חודשיים.
לפחות 8 שעות.
לא כולל ימי ששי, שבת וחגים.

ביקור הורים
4 ימי חופשה כל ששה חודשים.
לא כולל ימי ששי ושבת.
ניתן רק עבור הורים.

יציאה לחו"ל
30 יום כל שנה, החל מהחודש השמיני של השירות (אלא באישור מיוחד).
התאריכים נבחרים ע"י מפקד היחידה.
חיילים קרביים מקבלים כרטיס הלוך ושוב לבקר את המשפחה פעם בשירות שלהם.

בעיות כלכליות
אישור יציאה מיוחדת ניתן.
צריך לבקש מהמש"קית ת"ש.