תרמו לארוחות חג הפסח

בעוד הינכם מתכוננים לשבת עם משפחתכם בסדר פסח ולספר את סיפור יציאתנו מעבדות לחירות, אנא זכרו את החיילים הבודדים המקריבים את הכל כדי שאנו נוכל לחיות בשלום.

המרכז יערוך סדר פסח וארוחות חג למאות חיילים בודדים. אנו זקוקים לעזרתכם!

לתרומהתרומה לכבוד/לזכר מישהו

Please enter your personal message here.


כתובת של הנמען שיקבל את ההודעה שתרומה נעשתה
מעוניין בעזרה במילוי הטופס?