עבור עסקה זו תופק קבלת תרומה מאת המרכז לזכרו של מייקל לוין לסיוע לחיילים בודדים ע.ר. 580520104

הקבלה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

לשאלות ופרטים נוספים, מוזמנים ליצור קשר עם אורנלה:

052-593-8434

ornela@lsc.org.il