advising-at-the-lone-soldier-center

ייעוץ לחיילים בודדים

חייל שאיננו מוגדר כחייל בודד יכול לפנות לקבל ייעוץ והכוונה ממשפחתו או מחברים שכבר היו בצבא ומכירים את המסגרת הצבאית, לחיילים בודדים אין את האפשרות הזו. המרכז לחיילים בודדים הפך למקור מידע והכוונה עבור חיילים בודדים המעוניינים לקבל מידע וסיוע בכל השלבים השונים בצבא החל משלב הגיוס בו מסבירים לחיילים על היחידות השונות ותהליך הגיוס וממשיך בזמן הצבא בו מספקים לחיילים מידע על הזכויות שלהם כחיילים וכחיילים בודדים. כך, החיילים הבודדים יודעים שיש להם לאן לפנות כאשר הם רוצים לקבל עצה או עזרה.