Draft-Days-and-Ceremonies

ימי גיוס וטקסים

כשמשפחה באה לבקר את בנם החייל בבסיס ביום הורים או בטקס כומתה, מה קורה לחייל הבודד בזמן הזה? מי חוגג עם החייל הבודד את הרגעים המשמעותיים הללו? התשובה היא המתנדבים שלנו.
צוות המתנדבים שלנו משתתף באירועים צבאיים בהם נהוג שהמשפחה תגיע כגון: טקסי השבעה, יום גיוס, טקס כומתה, טקס סוף מסלול ועוד.

ימי כיף

בצבא קיים לכל חייל יום במהלך הטירונות או שלב ההכשרה שבו מגיעים ההורים לבקר בבסיס. מאחר ולחיילים הבודדים אין משפחה שתבוא לבקר אותם הצבא דואג לשלוח את החיילים הבודדים ביום זה ליום כיף. המרכז לחיילים בודדים יחד עם הצבא מארגנים ימים אלו ונוטלים חלק בימי הכיף לחיילים הבודדים.