shabbat-and-holiday-meals-for-lone-soldiers

ארוחות שבת וחג לחיילים

ישנם יותר מידי מקרים בהם חיילים בודדים חוגגים חגים בדירתם הקטנה. הם יושבים על ספות קרועות יחד עם עוד 2-3 שותפים, אוכלים שניצל קר ופיתה שזה עתה הפשירו וכך הם חוגגים את החג או ארוחת השבת שלהם.
המרכז לחיילים בודדים מספק ארוחות חמות לחיילים ואף יותר חשוב מכך מספק קהילה חמה ותומכת של חיילים בודדים נוספים בהווה ובעבר שיכולים להזדהות ולייעץ לחיילים בהווה.

המרכז לחיילים בודדים עורך ארוחת שבת לכמאה חיילים בכל פעם. הארוחות נערכות בתל אביב ובירושלים בשיתוף עם בית הכנסת הגדול.