mission-and-vision-of-lone-soldier-center

המשימה שלנו

  •  המרכז לחיילים בודדים יסייע לכל חייל בודד (בכל שלב) על ידי מתן ייעוץ, הכוונה ומתן כלים להצלחה בשירות משמעותי בצה״ל.
  •  המרכז לחיילים בודדים יסייע לחיילים בודדים בצרכים פיזיים בסיסיים.
  •  המרכז לחיילים בודדים יפעל לחיזוק קהילת החיילים הבודדים בארץ ויפעל לחיבור קהילה זו לחברה הישראלית.

 

החזון

כל חייל בודד יצליח בשרותו הצבאי, ישתלב בהצלחה בחברה הישראלית ויקלט במשפחת החיילים הבודדים.