תרומה מוכרת לצרכי מס בישראל

באמצעות שיק:
נא לרשום ל:  המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין
כתובת דואר: רחוב אגריפס 42, ת"ד 28377, ירושלים 9128302

תרומה בהעברה בנקאית

בנק: בינלאומי 31
סניף: ראשי – ירושלים 012
409-293849 :חשבון
מספר זה"ב: IL560310120000000293849
שם החשבון: המרכז לזכרו של מייקל לוין לסיוע לחיילים בודדים

תרומה מוכרת לצרכי מס בארה"ב

באמצעות שיק:
נא לרשום ל: Lone Soldier Center in memory of Michael Levin
כתובת דואר: Care of: Lone Soldier Center, Silverman Linden LLP, 1500 Broadway Suite 903, New York, NY 10036

תרומה בהעברה בנקאית

Beneficiary Account Name: U.S. Supporters of the Lone Solder Center in Memory of
Michael Levin
Beneficiary Account No.: 929589815
Routing Number/ABA: 021000021 (for domestic wire transfers)
SWIFT Code: CHASUS33 (for international wire transfers)
Bank: JPMorgan Chase Bank, N.A.
Bank Address: 245 7th Avenue, New York, NY 10001

אלה גיבורים זקוקים לתמיכתכם.

donate-by-mail
ישנם מעל 6,000 חיילים בודדים המשרתים בצה"ל