basic-needs-items-for-lone-soldiers

המרכז לחיילים בודדים – התוכנית לצרכים בסיסיים

המרכז לחיילים בודדים מספק מוצרים בסיסיים לחיילים בודדים כמו מזון וביגוד להם החיילים זקוקים בזמן השירות הצבאי ובחופשות.

המצרכים אותם אנו מספקים נקבעים על ידי צוות היועצים שלנו (שמורכב מחיילים בודדים לשעבר) שמכירים היטב את הצרכים שיש לחייל בשלב הגיוס ובמהלך השרות הצבאי.

הודות לתורמים נדיבים אנו מצליחים לספק לחיילים בודדים תלושי מזון, תיקי גב, ביגוד חם לחורף ועוד.