helping-lone-soldiers-with-furniture-and-moving

הובלת רהיטים וסיוע ברהיטים

הצבא מספק לחיילים בודדים תקציב קטן לשכירת דירה שאינו מכסה הוצאות עבור רהיטים. על החייל לדאוג בעצמו לרהט את הדירה אותו הוא שוכר ואף לדאוג למוצרים בסיסיים כמו תנור ומקרר. חיילים בודדים רבים אינם יכולים להרשות לעצמם לרכוש מוצרים אלו. בנוסף לבעיה הכספית הזמן הפנוי שיש לחייל שמשרת בצבא הוא קטן ולכן אין לחייל זמן לבצע קניות של רהיטים ולרהט את דירתו.

המרכז לחיילים בודדים מספק רהיטים ושרות הובלה בתשלום סמלי בלבד, זאת על מנת לאפשר לחיילים תנאי מחייה נאותים. המתנדבים שלנו אשר היו במצבים דומים תורמים מזמנם כדי לסייע לחיילים בודדים מתוך הזדהות עמוקה עם מצבם.