sabras

חיילים בודדים – צברים

בישראל ישנם מאות צעירים שגדלו בארץ ומתגייסים לצבא כחיילים בודדים. חלקם גדלו במשפחות שההורים לא יכלו לגדל את הילדים והילדים גדלו במשפחות אומנות או בפנימיות, וחלקם באים ממשפחות חרדיות שאינן בקשר עם הילדים המשרתים לצבא.

חיילים אלו אינם זכאים להטבות כספיות כמו החייל הבודד שהגיע מחו״ל, זאת למרות שהם מתמודדים עם אותם הקשים. חיילים אלו לעיתים גרים בצפיפות יחד עם עוד 2-6 חיילים במצב דומה ויחד הם נאבקים לעבור את השירות הצבאי ולהשתלב בחברה. חלקם הגדול חסר השכלה יסודית שמאפשרות להם להתמודד בצורה טובה עם הבירוקטיה והמשמעת הצבאית.

המרכז לחיילים בודדים מעניק לחיילים האלה, הנמצאים במצב כלכלי קשה רהיטים ומצרי בסיס אחרים ואף מענקים כספיים. מעבר לסיוע הכלכלי אנו עורכים תכניות ייחודיות לחיילים אלו על מנת ליצור עבורם סביבה תומכת שמסייעת להם לעבור את השירות הצבאי בהצלחה.