0

חברי ועד

יו"ר ועד – תא"ל מיל' עמית אדרי חברים- דני פינס, ענת בן דרור, אבנר גורן, גיא מוזס, אפרים כהן, יעקב סיסו, עוז כהן, אסף סמדר. ועדת ביקורת- טוד וורניק , דודי הס רואה חשבון – [...]