היכן אשרת בצבא

 In

שיבוצך לשירות בצבא נתון באופן כמעט מוחלט להחלטתו של הצבא. עם זאת, ישנם צעדים שאפשר לנקוט כדי לנסות לוודא שתגויס לחיל או יחיד מסוימת (ראה שאלה הבאה)

Recent Posts