fbpx

סרטון סקירה של המרכז לחיילים בודדים

 In Video Posts

אלפי יהודים צעירים מגיעים להתנדב מכל העולם מדי שנה כדי להתגייס לצה"ל כחיילים בודדים. צה"ל מסתמך על הנחישות וההשראה של החיילים הללו בעת שירותם.

Recent Posts

Leave a Comment