סרטונים וסיפורים נוספים מהמרכז לחיילים בודדים

 In Video Posts

סרטון נוסף של סיפורים אישיים של חיילים בודדים וסקירה של הפעילות של המרכז לחיילים בודדים

Recent Posts