ישנם מעל 7,000 חיילים בודדים המשרתים בצה”ל.

גיבורים אלה זקוקים לתמיכתכם.

תרומה בצ'ק

סעיף 46

תרומות של ריהוט ומכשירי בית